Administrativní činnost

 

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • evidence vlastníků a nájemců jednotek (počty osob v jednotkách)
 • zastupování vlastníka při přebírání a předávání bytových/nebytových prostor
 • vypracování nájemních smluv
 • výpočet nájemného a stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • evidence neplatičů, jejich upomínání, výpočet poplatků a úroků z prodlení
 • smluvní zajištění provedení odečtu měřidel
 • vedení evidence vodoměrů
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely
 • pojištění nemovitostí a pomoc při likvidaci pojistných událostí
 • vedení a archivace majetkoprávní, stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí, veškerých podkladů dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • právní služby:
  • služby spojené se založením společenství vlastníků  (veškeré dokumenty jako stanovy, registrace ap.)
  • zastupování v právních řízeních
  • právní porady souvisejících s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
  • smluvní zajištění vymáhání dluhů
  • dohody na splátkách a přípravy žalob