Novinky

Pracovní doba RK koncem roce 2017

Co jsou drobné opravy bytu?

Od 1.1.2016 vstupuje v platnost nová vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Od 1.1.2016 vstupuje v platnost nové nařízení č. 308/2015 Sb., které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce.

Od 1.4.2016 dojde ke zdražení vodného a stočného – Cena vodného a stočného od 1.4.2016

Aktuální havárie vody – Přehled řešených havárií