Finanční činnost

 

  • předpis nájemného. fondu oprav a záloh na služby
  • kontrola plateb, upomínání dlužníků
  • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
  • vyúčtování správy za celé účetní období
  • vedení účetnictví dle platné legislativy
  • sestavení roční závěrky
  • zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických (fyzických osob)
  • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem spravované nemovitosti
  • sledování splatnosti dodavatelských a odběratelských faktur