Technická činnost

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby
 • následná kontrola provedených oprav
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (voda, plyn, elektro apod.)
 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitostí – elektrická energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahů, STA apod.
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb čí nástaveb
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • spolupráce na případných reklamacích
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti
 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a BOZP